RENK - PO KASZUBSKU

ZNACZY RYNEK

strona startowa  kontakt  


   

    Kwiaty i dekoracje
    Owoce i warzywa
    Art. ogólnospożywcze
    O nas
    Kontakt
    Komunikaty
    Wolne powierzchnie
    Linki
    dojazd
    cennik

   
   
   


KOMUNIKATY

opublikowano: 2017-10-23 godz. 08:40

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku
Zaprasza do składania ofert na:

wykonanie i instalację kompletnego systemu kontroli wjazdów i wyjazdów na teren Pomorskiego Centrum Hurtowego Rënk w Gdańsku przy ul. Wodnika 50.

Zadaniem systemu będzie kontrola ruchu pojazdów na terenie rynku oraz pobieranie opłat za wjazd, postój oraz za przekroczony czas pobytu. Wjazd i wyjazd odbywać się będzie poprzez urządzenia sczytujące (skanery kodów kreskowych, czytniki kart zbliżeniowych, kamery ze skanerem tablic rejestracyjnych) oraz szlabany. Na rynku są trzy wjazdy i trzy wyjazdy.

Opłaty będą dokonywane w kasie ręcznej, przy wjeździe i/lub w biurze obsługi klienta. (rozliczenia klienta rotacyjnego, rozliczenia klienta bez biletu - w przypadku zagubienia, rozliczenia klienta, który przekroczył zadany na wjeździe czas pobytu)

Ogólne wymagania dla Systemu

 • wjazd na teren odbywa się na podstawie biletu jednorazowego ( paragon z kodem kreskowym) lub abonamentowej karty zbliżeniowej,
 • na paragonie drukowany jest dodatkowo nr rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego na teren rynku hurtowego,
 • system powinien być wyposażony w moduł skanowania tablic rejestracyjnych,
 • wszystkie urządzenia systemu powinny być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych,
 • dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe,
 • system obsługiwać będzie 3 kasy,
 • możliwość przeglądania statystyk i tworzenia zestawień wyników sprzedaży,
 • możliwość tworzenia grup klientów i wykonywania działań na poszczególnych grupach (np. sprzedaż abonamentów dla wszystkich kart klienta),
 • system musi mieć możliwość rozbudowy w przyszłości o kolejne urządzenia bez ograniczeń,
 • musi posiadać funkcję „anti passback” uniemożliwiającą ponowne użycie karty po wjeździe pojazdu na teren.
 • okres gwarancyjny co najmniej 2 lata,

Prosimy o składanie ofert przez firmy, które posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym a także wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonywania zamówienia. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

 • w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia - Andrzej Michalik 58 762 80 02
 • w sprawach organizacyjnych - Marek Kierek tel. 58 762 80 06

Oferty prosimy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@renk.pl do 30 listopada 2017 roku. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 8 grudnia 2017 roku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji i/lub umówienia się na wizję lokalną na terenie Pomorskiego Centrum Hurtowego Rënk prosimy o kontakt z panem Andrzejem Michalikiem tel. 58 762 80 02, e-mail. a.michalik@renk.pl

Projekt i wykonanie Optinet