RENK - PO KASZUBSKU

ZNACZY RYNEK

strona startowa  kontakt  


   

    Kwiaty i dekoracje
    Owoce i warzywa
    Art. ogólnospożywcze
    O nas
    Kontakt
    Komunikaty
    Wolne powierzchnie
    Linki
    dojazd
    cennik

   
   
   

I. Opłaty jednorazowe za wjazd na teren PCH Renk

1.

Samochody osobowe

3 zł

2.

Samochody ciężarowe i ciężarowo-osobowe o ładowności do 0,8t

3 zł

3.

Samochody ciężarowe i ciężarowo-osobowe o ład. od 0,8t do 2,5t

5 zł

4.

Samochody ciężarowe i ciężarowo-osobowe o ład. powyżej 2,5t

10 zł

5.

Autobusy

10 zł

6.

Ciągniki samochodowe

10 zł

7.

Ciągniki rolnicze

5 zł


II. Opłaty specjalne - karne

1.

Wjazd z pominięciem systemu rejestrującego wzjazdy (również w przypadku opłaconego abonamentu)

30 zł

2.

Użyczenie lub otwarcie kartą szlabanu innemu pojazdowi (karta wystawiona jest na jeden pojazd)

30 zł

3.

Wwożenie nieczystości na teren PCH Rënk o czym mówi Art.11 pkt 3 Regulaminu Organizacji i działalności PHCRS S.A.

100 zł

4.

Parkowanie w miejscach niedozwolonych (znak zakazu zatrzymywania i postoju, tarasowanie drzwi i bram do hal i budynków oraz wjazdów i wyjazdów.

30 zł

5.

Palenie tytoniu poza wyznaczonymi miejscami

30 zł


III. Abonament miesięczny bez limitu wjazdów

Okres ważności abonamentu

samochody osobowe, ciężarowo-osobowe i ciężarowe o ładowności do 0,8t

samochody osobowe, ciężarowo-osobowe i ciężarowe o ładowności od 0,8t do 2,5t

samochody o ładowności pow. 2,5t, autobusy, ciągniki samochodowe

od 1 do końca miesiąca

61 zł

81 zł

162 zł

od 6 do końca miesiąca

51 zł

68 zł

134 zł

od 11 do końca miesiąca

41 zł

54 zł

108 zł

od 16 do końca miesiąca

31 zł

41 zł

81 zł

od 21 do końca miesiąca

21 zł

27 zł

54 zł

od 26 do końca miesiąca

11 zł

14 zł

28 zł


IV. Opłaty jednorazowe dla sprzedających przed i w hali kwiatowej

1.

Miejsce handlowe na placu przed halą kwiatową

35 zł

2.

Najem boksu - jedna doba

110* zł

3.

Najem boksu - jeden tydzień

650** zł

*   - opłata dotyczy każdej rozpoczętej doby. Doba wynajmu rozpoczyna się
       o godz. 0.00 i kończy o 24.00 dnia następnego.
** - 7 dni od momentu przekazania boksu

V. Abonament bez limitu wjazdów wraz z miejscem handlowym na placu przy hali kwiatowej

1.

Opłata miesięczna

480 zł

VI. Opłaty za korzystanie z wózków Rënku przez Najemców

1.

W godzinach handlu

15 zł

2.

Za doba

30 zł

VII. Opłaty za korzystanie z chłodni na hali kwiatowej

1.

Duży wózek

11 zł/doba

2.

Mały wózek

8 zł/doba

VIII. Opłaty jednorazowe za korzystanie z miejsc postojowych

1.

Samochody osobowe, ciężarowe, osobowo-ciężarowe o ładowności do 0,8t

16 zł/doba

2.

Samochody osobowe, ciężarowe, osobowo-ciężarowe o ładowności od 0,8t do 2,5t oraz ciągniki rolnicze

21 zł/doba

3.

Samochody osobowe, ciężarowe, osobowo-ciężarowe o ładowności powyżej 2,5t, ciągniki samochodowe, autobusy

31 zł/doba

Opłata za miejsca obowiązuje w godzinach nocnych od 22.00 do 6.00. Opłaty miesięczne za miejsca postojowe są ustalane indywidualnie z działem Marketingu i Nieruchomości (Budynek Biurowy, I piętro - pokój 33) i realizowane na podstawie umowy najmu.

IX. Opłaty za sprzedaż warzyw i owoców na palcu z samochodu - opłata dotyczy tylko dla prowadzących hurtową sprzedaż warzyw i/lub owoców

1.

Samochody o ładowności do 2,5t

5 zł/doba

2.

Samochody o ładowności od 2,5t do 14t

5 zł/doba

2.

Samochody o ładowności powyżej 14t

5 zł/doba

X. Opłaty miesięczne za dzierżawę miejsca pod pawilon

6 zł/m2

przez pierwsze 6 miesięcy działalności handlowej w PCH Rënk

12 zł/m2

przez kolejne 6 miesięcy działalności handlowej w PCH Rënk

18 zł/m2

po 12 miesiącach działalności handlowej w PCH Rënk

Bilety jednorazowe nie są rozliczane w abonamencie miesięcznym. Przy zakupie pierwszego abonamentu pobierana jest kaucja za kartę wjazdową w kwocie 20 zł (kaucja jest zwracana po oddaniu nieuszkodzonej karty wjazdowej). Karta wjazdowa stanowi własność PHCRS S.A.

Podane ceny zawierają podatek VAT.

Na życzenie Państwa wystawiamy faktury VAT w Biurze Obsługi Klienta (Budynek biurowy, parter - pokój nr 9), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.

Dostawy towarów do boksów są bezpłatne (za okazaniem na bramie wjazdowej dokumentu na podstawie którego towar jest dostarczany np. faktura, list przewozowy, WZ, MM, itp.), w pozostałych przypadkach opłaty za wjazd będą pobierane zgodnie z tabelą opłat jednorazowych dla kupujących.

Projekt i wykonanie Optinet